tisdag 29 april 2014

AVSTÄMNINGSMÖTEN OM SJUKSKRIVNA - EN SVÅR FÖRHANDLING

Försäkringskassan kan kalla till ett så kallat avstämningsmöte med den sjukskrivne och andra aktörer som arbetsgivare och läkare. Syftet med mötena är att man ska samarbeta kring individens återgång i arbete. Enligt en rapport om en kvalitativ analys av nio avstämningsmöten fungerar inte avstämningsmötena enligt intentionerna. Det medicinska perspektivet, regelverkets perspektiv och arbetsplatsens perspektiv krockar. Snarare liknar mötena en svår förhandling om var rehabiliteringsansvaret egentligen ligger. De medicinska underlagen används av parterna för att legitimera deras syn på arbetsförmåga och återgång i arbete.

Ida Seing, Christian Ståhl, Lennart Nordenfelt, Pia Bülow, Kerstin Ekberg (2012): Policy and Practice of Work Ability: A Negotiation of Responsibility in Organizing Return to Work