fredag 4 april 2014

UTREDNING OM ANSVAR FÖR FÖRSÄKRINGSMEDICINSKA UTREDNINGAR TILLSATTRegeringen beslutade den 20 mars att en särskild utredare ska utreda och lämna förslag till hur behovet av kvalificerade försäkringsmedicinska utredningar inom relevanta socialförsäkringsområden ska tillgodoses. Det gäller de medicinska utredningar som kompletterar intyg som den försäkrade själv ger för att styrka rätten till ersättning från försäkringen. Socialförsäkringsadministrationen har fått sådana kompletterande utredningar dels genom egna utredningsresurser, dels genom hälso- och sjukvården. Syftet med utredningen är att tydliggöra ansvaret för att göra försäkringsmedicinska utredningar och utfärda försäkringsmedicinska utlåtanden.  Huvudsakligen ska utredaren pröva möjligheten och lämpligheten av att behovet av försäkringsmedicinska utredningar görs via landstingen. Uppdraget ska redovisas senast den 2 mars 2015.
UTREDNING OM ANSVAR FÖR FÖRSÄKRINGSMEDICINSKA UTREDNINGAR