tisdag 7 januari 2014

TVEKSAM EFFEKT AV FORMALISERAD UPPFÖLJNING AV SJUKFRÅNVARON I NORGE

I Norge infördes den 1 juli 2011 nya regler som innebär mer omfattande uppföljning av sjukfrånvarande. Till exempel ska arbetsgivaren inom fyra veckor (om det inte är uppenbart onödigt) utarbeta en uppföljningsplan, och vid sju veckors frånvaro kalla till ett så kallat dialogmöte med arbetstagaren och läkaren. Inom nio veckor ska arbetsgivaren skicka dokumentation till NAV (motsvarande Försäkringskassan). NAV kan besluta om sanktionsavgifter för både arbetsgivare och läkare om de inte fullgör sina skyldigheter. I en rapport från uppdragsforskningsinstitutet SINTEF konstateras att det är svårt att identifiera någon effekt av uppföljningssystemet på sjukfrånvaron. En tidig uppföljning är viktigt, men det nuvarande systemet är alltför stelt och resurskrävande. Kontrollen och sanktionerna har i praktiken liten inverkan på vem arbetsgivaren väljer att stödja genom förändringar på arbetsplatsen och vem som återgår i arbete.