onsdag 25 juni 2014

BLANDADE RESULTAT FÖR REHABILITERINGSGARANTIN

Rehabiliteringsgarantin infördes 2008. De behandlingar som erbjuds inom rehabiliteringsgarantin är kognitiv beteendeterapi (KBT) samt multimodal rehabilitering (MMR). Den senare kombinerar fysisk träning med psykologisk behandling.

I en ny rapport om rehabiliteringsgarantin från IFAU och ISF studeras hur sjukfrånvaro, läkemedelsförskrivningar och antal besök i vården påverkas av behandlingarna.
Den största gruppen inom garantin är personer med lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa, men som inte är sjukskrivna. För dessa hade behandlingen positiva effekter eftersom deras sjukfrånvaro minskade med ungefär 35 procent per år. Även antalet vårdbesök och förskrivna läkemedel sjönk efter behandlingen. För sjukskrivna KBT-patienter fanns inga positiva effekter.
Personer med smärta i rygg, nacke och skuldror fick MMR. Behandlingen hade inga långsiktiga effekter på hälsa mätt som antal vårdbesök och förskrivna läkemedel. Däremot ökade sjukfrånvaron med cirka 25 procent per år.