torsdag 21 augusti 2014

TELEFONRÅDGIVNING FÖR ÅTERGÅNG I ARBETE KAN VARA EFFEKTIVT

Det är en utmaning att i ett tidigt skede tillhandahålla evidensbaserade och koordinerade tjänster till alla sjukfrånvarande. Personliga möten är relativt kostsamma. För att nå tillräckligt många kan telefonrådgivning många gånger vara ett effektivt alternativ.

I Storbritannien pågår införandet av en rådgivningstjänst inom arbetshälsa kallad Health and Work Service (HWS). Den riktar sig till anställda, arbetsgivare och allmänläkare (GPs). Anställda som har varit frånvarande runt fyra veckor ska få hjälp att återgå i arbete. Allmänläkare ska få stöd inom arbetshälsa för sina patienter och arbetsgivare ska få hjälp att bättre hantera sjukfrånvaro. Inför införandet fick ett antal forskare i uppdrag att göra en sammanställning av bästa tillgängliga evidens för att svara på frågan om rådgivning på telefon kan vara effektivt för att vid vanligt förekommande hälsoproblem identifiera biopsykosociala hinder och hantera dem.
Det finns enligt rapporten robust stöd för att en telefonrådgivning med följande egenskaper kostnadseffektivt kan minska sjukfrånvaron:
·         tidig identifiering av hinder för återgång i arbete,
·         stegvisa åtgärder för effektiv allokering av resurser,
·         planering och koordinering av nyckelaktörerna.
En förutsättning är att tjänsterna är väl utformade och implementerade samt att personalen har rätt utbildning och stöd.