fredag 29 november 2013

VÄLFÄRDSTURISM ÄR EN MYT

För snart tio år sedan höjde dåvarande statsminister Göran Persson ett varningens finger för ”social turism” när EU utvidgades österut. I radion sade statsministern: ”Det är ett utnyttjande av vårt trygghetssystem utan att för den sakens skull vara kopplat till ett arbete i Sverige” (Sveriges radio 2004-03-24). Några övergångsregler blev det aldrig. Sverige var emellertid undantaget bland övriga EU-medlemmar. Endast två länder valde samma linje – Storbritannien och Irland (även om man införde vissa mindre restriktioner). 2007 fick EU två nya medlemsländer: Bulgarien och Rumänien. Även denna gång valde Sverige att inte införa övergångsregler.

Under våren och hösten har rädslan för social turism återigen aktualiserats på flera håll i Europa. Senast häromdagen skrev Storbritanniens premiärminister David Cameron en debattartikel i Financial Times (26/11) där han uttryckte att:”Vi måste införa nya arrangemang som bromsar in full tillgång till de andra ländernas arbetsmarknader tills vi är säkra på att det inte orsakar massmigration”.

Oron hänger samman med att före utgången av 2013 måste alla kvarvarande restriktioner för den fria rörligheten för personer från Bulgarien och Rumänien vara avskaffade.

Hur har det då sett ut för Sveriges del?

I en rapport från Svenska Institutet för Europapolitiska Studier (SIEPS) som presenterades nyligen slår forskarna Christer Gerdes och Eskil Wadensjö fast att EU:s utvidgning för Sveriges del inneburit invandring av yngre, högutbildade och i hög grad arbetande människor. Någon överrepresentation bland bidragstagarna finns inte. En annan färsk rapport, från EU-kommissionen, konstaterar att EU-medborgare som lever i andra medlemsländer i de flesta fall inte använder dess sociala trygghetssystem i större utsträckning än av landets invånare gör. Man slår också fast att det finns föga bevis för att EU-medborgare flyttar till andra, rikare medlemsländer för att utnyttja deras välfärdssystem. De viktigaste anledningarna till att flytta är att hitta arbete eller släkt och familj. Liknande slutsatser finns även i en rapport från det oberoende brittiska ekonomiska och sociala forskningsinstitutet NIESR (beställd av brittiska utrikesdepartementet!) från i våras, och som även dömer ut farhågan om ”massmigration” som kraftigt överdriven.


Christer Gerdes och Eskil Wadensjö: Immigration to Sweden from the New EU Member States. SIEPS2013:5.

EU-kommissionen: A fact finding analysis on the impact on the Member States’ social security systems of the entitlements of non-active intra-EU migrants to special non-contributory cash benefits and healthcare granted on the basis of residence.