onsdag 27 november 2013

PSFU-BLOGGEN STARTAR

På socialförsäkringsutredningens hemsida ges information om utredningens uppdrag, ledamöter och sekretariat, aktuella betänkanden, rapporter och olika aktiviteter. På denna blogg kommer sekretariatet att ge tips om intressanta rapporter och analyser som kan bidra till att öka kunskaperna och socialförsäkringarna i vid mening. Bloggen är under uppbyggnad.