fredag 24 oktober 2014

KOSTNADSEFFEKTIVA INSATSER TILL FÖRTIDSPENSIONERADE KVINNOR

Effekten av ett program för arbetslivsinriktad rehabilitering till förtidspensionerade i Kanada är så stor att programmet är kostnadseffektivt för kvinnor. Detta enligt en ny studie som har publicerats i IZA Journal of Labor Policy. För förtidspensionerade män i programmet skattas inga signifikanta effekter.

Programmet innehåller samtal och planering med ”case manager”, yrkesvägledning och –planering, kompetensutveckling och stöd i att söka jobb. Tjänsterna utförs av externa leverantörer.