torsdag 29 januari 2015

FÖRLÄNGD UTREDNINGSTID

Regeringen har i dag den 29 januari 2015 beslutat att förlänga utredningstiden för Parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Uppdraget ska redovisas senast den 2 mars 2015.

Dir. 2015:7 Tilläggsdirektiv till Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2014:04).